Välkommen till redovisningsbyrån Colbrands Redovisnings AB – din hjälp med ekonomi och löner

Aktuellt

Publicerat 18 december 2015

456 kollektivavtal ska omförhandlas

I nästa års avtalsrörelse ska 456 av de över 600 kollektivavtalen som finns på den svenska arbetsmarknaden omförhandlas. Majoriteten av avtalen löper ut den 31 mars 2016. Knappt 2,9 miljoner anställda inom den privat och offentliga sektorn berörs. Förhandlingarna påbörjas en bit in i januari. Syftet är att nya avtal ska bli klara innan de gamla löper ut och fredsplikten upphör. …

Läs mer

Publicerat 18 december 2015

Löneväxla inte mot friskvård

Löneväxling genom bruttolöneavdrag innebär att en anställd accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån. Sänkningen innebär att skatten och arbetsgivaravgifterna blir lägre, men påverkar även den anställdes sjuklön, a-kasseersättning, pension med mera. En arbetsgivare kan skattefritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård på …

Läs mer

Publicerat 18 december 2015

Tjänsteställe när arbetsplatserna skiftar

I ett nytt ställningstagande redogör Skatteverket för hur tjänstestället ska fastställas för anställda som har skiftande arbetsplatser. Var du som anställd har ditt tjänsteställe ska fastställas för varje anställning eller uppdrag för sig, oavsett om det handlar om en kortare eller en längre arbetsperiod. Ditt tjänsteställe har bland annat betydelse för din arbetsgivare vid …

Läs mer