Välkommen till redovisningsbyrån Colbrands Redovisnings AB – din hjälp med ekonomi och löner

Aktuellt

Publicerat 11 mars 2016

Förändrad fordonsskatt

Transportstyrelsen har från årsskiftet ändrat de formler som används för att bestämma fordonsskatt för hus- bilar och vissa importerade bilar. Som en följd av detta kan fordonsskatten komma att ändras. Mellan 45 000 och 50 000 bilar berörs. Företagsaktuellt nr 2 2016

Läs mer

Publicerat 11 mars 2016

Skattenämnder avskaffas vid fastighetstaxeringen

Skattenämnder är nämnder som består av särskilt utsedda personer som ska pröva och besluta i taxeringsfrågor som avser fastigheter. Från och med den 1 mars 2016 ska beslut som tidigare fattats av skattenämnderna tas av Skatteverkets tjänstemän. Vid omprövningsärenden ska särskilt kvalificerade beslutsfattare kopplas in. Företagsaktuellt nr 2 2016

Läs mer

Publicerat 11 mars 2016

Nya lagar 2016

Vi presenterar kort ett urval av de nya lagar som trädde ikraft vid årsskiftet och som under 2016 kan komma att påverka dig och ditt företag. Sänkt ROT-avdrag Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån har sänkts från 50 till 30 procent. Förändringar av RUT-avdraget Taket för RUT-avdraget har halverats till 25 …

Läs mer