Välkommen till redovisningsbyrån Colbrands Redovisnings AB – din hjälp med ekonomi och löner

Aktuellt

Publicerat 13 maj 2016

Snabbare skattebesked till företagare

Nytt för i år är att företagare, som inte får sitt slutskattebesked i juni, normalt får sitt slutskattebesked senast i september. Tidigare har de flesta företagare fått vänta ända till december. De som ska få pengar tillbaka får dem samtidigt med slutskattebeskedet. De som ska betala ska göra det i december istället för, som tidigare, i mars året efter. Skatteverkets …

Läs mer

Publicerat 13 maj 2016

Återtagande av aktieutdelning

Om en aktieägare avstår från en beslutad utdelning eller betalar tillbaka en utbetald utdelning, utan att utdelningsbeslutet har upphävts på civilrättsliga grunder, anser Skatteverket i ett ställningstagande att den ska beskattas eftersom utdelningen varit disponibel. Hur påverkas aktieägarnas beskattning av ett beslut om återtagande av utdelningen? Spelar det någon roll av vilken …

Läs mer

Publicerat 13 maj 2016

Personalliggare i fler verksamheter

Skatteverket ska göra en fördjupad analys av sitt förslag att utvidga krav på personaliggare till att omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård. Analysen ska presenteras för Finansdepartementet senast den 1 april 2017. Företagsaktuellt nr 3 2016

Läs mer