Periodbokslut

Det är ganska vanligt att större företag väljer att göra ett periodbokslut. Ett periodbokslut är en presentation som liknar en årsredovisning eller årsbokslut. Periodbokslutet visar en avgränsad del av räkenskapsåret, alltid med start från räkenskapsårets början. Periodbokslut tas fram på samma sätt som ett årsbokslut, skillnaden är att det endast avser en del av räkenskapsåret. Ett smidigt sätt för företagare att hålla kontinuerlig koll på utvecklingen. Det ger många fördelar att vara förberedd och påläst om den egna verksamhetens ekonomi. Periodbokslut kan upprättas och användas som beslutsunderlag inför eventuella nysatsningar.

Periodbokslutsrapport

För den som vill få en överblick av verksamhetens löpande utveckling kan ett periodbokslut tas fram. Periodbokslut kan tas fram för att fastställa resultat och ställning, och därmed se verksamhetens löpande utveckling, för viss del av ett räkenskapsår och till denna kan en periodbokslutsrapport lämnas. En periodbokslutsrapport kan lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult som har kunnat följa Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, i uppdraget och är ett kvalitetskvitto. För att få mer information om vad som gäller så ta kontakt med din Redovisningskonsult.